Ποιες οικονομικές πληροφορίες ζητώνται;

Προκειμένου να ενεργοποιηθεί ο νέος FXCM trading λογαριασμός σας, απαιτείται να υποβάλλετε τις οικονομικές σας πληροφορίες. Αυτό περιλαμβάνει τις Συνολικές σας Αποταμιεύσεις & Επενδύσεις, το Ετήσιο Εισόδημα και την Καθαρή Αξία.