Τι είναι η Πηγή Κεφαλαίων;

Πηγή Κεφαλαίων είναι η προέλευση των χρημάτων που θα χρησιμοποιήσετε για συναλλαγές με την FXCM. Από πού προέρχονται τα χρήματα αυτά ή πώς προέκυψαν;
Συχνά παραδείγματα αποτελούν αλλά δεν περιορίζονται σε: εισόδημα που προέρχεται από εργασία, εισόδημα από αποταμιεύσεις, εισόδημα από επενδύσεις, συναλλαγές πωλήσεις ακινήτου, εισόδημα από ενοικίαση και/ή κληρονομιά.