Τι είναι η Πηγή Πλούτου;

Πηγή Πλούτου είναι η προέλευση του συσσωρευμένου πλούτου σας ή της συνολικής καθαρής σας αξίας. Με άλλα λόγια, από τι έχει δημιουργηθεί ο συλλογικός πλούτος σας;
Για παράδειγμα, αποταμιεύσεις από απασχόληση, επενδυτικό χαρτοφυλάκιο, πώληση ακινήτου, προσωπική επιχείρηση και/ή κληρονομιά.