Πώς μπορώ να παρέχω τις διευκρινήσεις σχετικά με την Πηγή Κεφαλαίων και την Πηγή Πλούτου;

Όταν υποβάλετε τα απαραίτητα έγγραφα μέσω του www.MyFXCM.com παρακαλούμε συμπληρώστε τις διευκρινήσεις σας σχετικά με την Πηγή Κεφαλαίων ή την Πηγή Πλούτου στο πλαίσιο κειμένου στο κάτω μέρος της σελίδας «Υποβολή Εγγράφων».