Πως προσθέτω Εξουσιοδοτημένο Trader στον Εταιρικό Λογαριασμό μου;

Για να προσθέσετε Εξουσιοδοτημένο Trader θα πρέπει να υποβάλλετε τα ακόλουθα για κάθε έναν από τους επιπρόσθετους traders:

  • Υπογεγραμμένη σύμβαση συναλλαγών που περιλαμβάνει τις λεπτομέρειες του(ων) νέου(ων) trader
  • Αντίγραφο ταυτότητας και αποδεικτικό κατοικίας του(ων) νέου(ων) trader
  • Τροποποιημένο Καταστατικό όπου αναφέρεται ο νέος υπογράφων ως ιδιοκτήτης/μέλος/διευθυντής της εταιρίας