Εάν αποτελώ Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα, ποια επιπρόσθετα έγγραφα απαιτούνται;

Εάν η οντότητά σας ορίζεται ως χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, hedge fund, ή οργανισμό συλλογικών επενδύσεων απαιτούνται περισσότερες πληροφορίες για να καθορίσουμε εάν η εγγραφή σας και/ή άδειά σας, σας επιτρέπει να διατηρείτε κεφάλαια πελατών.

Παρακαλούμε έχετε υπόψιν σας ότι για να διατηρείται ένας λογαριασμός στην FXCM, θα πρέπει να διατηρούμε στο αρχείο μας άδεια εγγραφής ή αδειοδότησης για οποιαδήποτε οντότητα δραστηριοποιείται στη συγκέντρωση επενδυτικών κεφαλαίων.