Οδηγία EMIR

Οι εταιρικοί πελάτες ενδεχομένως να υπόκεινται στις διατάξεις της οδηγίας EMIR. Δείτε πληροφορίες στην σχετιική ενότητα.