Στο παρελθόν είχα δηλώσει πτώχευση. Τι είδους έγγραφο χρειάζεστε ως αποδεικτικό για την εξάλειψη οφειλών;

Θα χρειαστούμε ένα νομικό έγγραφο που θα πιστοποιεί ότι έχετε εξαλείψει όλες τις οφειλές σας.