Γιατί χρειάζεστε αυτές τις πληροφορίες ταυτοποίησης;

Τα βήματα αυτά χρειάζονται προκειμένου να εξασφαλιστεί η εγκυρότητα των πληροφοριών στην αίτηση και να προστατευτούν οι πελάτες από ενδεχόμενη απάτη. Η FXCM χρησιμοποιεί διάφορα συστήματα ταυτοποίησης και επαλήθευσης ώστε να επιβεβαιώσει την ταυτότητα των πελατών της. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να γίνει επαλήθευση, θα χρειαστούν πρόσθετες πληροφορίες.