Τι πληροφορίες θα πρέπει να συμπεριλάβω όταν υποβάλλω έγγραφα;

Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι το όνομά σας και το email σας είναι ευδιάκριτα στα έγγραφα που υποβάλλετε στην FXCM. Αν έχετε λάβει προσωρινό ID ή αριθμό λογαριασμού, μπορείτε να το αναφέρετε.