Η αίτηση μου είναι για κοινό λογαριασμό. Χρειάζεστε τα ανάλογα στοιχεία και για τους δύο δικαιούχους του λογαριασμού;

Ναι, και οι δύο κάτοχοι του λογαριασμού χρειάζεται να καταθέσουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Αν και οι δύο κάτοχοι μένουν στην ίδια διεύθυνση, τότε θα χρειαστούμε αποδεικτικό κατοικίας που θα αναγράφει και τα δύο ονόματα. Σε περίπτωση που δεν μένουν μαζί, τότε χρειαζόμαστε ένα αποδεικτικό κατοικίας για τον καθένα ξεχωριστά.