Μισθώνω την κατοικία μου και όλοι οι λογαριασμοί είναι στο όνομα του ιδιοκτήτη. Υπάρχει πρόβλημα;

Θα χρειαστούμε ένα έγγραφο που να αναγράφει το όνομα και τη διεύθυνσή σας όπως αναγράφονται στην αίτησή σας. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να είναι η ανάλυση του τραπεζικού σας λογαριασμού ή ένα υπογεγραμμένο αντίγραφο του μισθωτηρίου σας που να αναγράφει την περίοδο μίσθωσης.