Μπορώ να χρησιμοποιήσω τη διεύθυνση εργασίας μου αντί της διεύθυνσης κατοικίας μου;

To αποδεικτικό κατοικίας χρησιμοποιείται προκειμένου να εξακριβώσει τη διεύθυνση κατοικίας σας όπως αναγράφεται στην αίτησή σας. Παρακαλώ υποβάλλετε τη διεύθυνση κατοικίας σας.