Ποιες πληροφορίες θα πρέπει να είναι ευδιάκριτες στο διαβατήριο ή την ταυτότητά μου;

Το έγγραφο ταυτοποίησης θα πρέπει να αναγράφει ευδιάκριτα το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, την ημερομηνία γέννησης και την ημερομηνία λήξης. Το όνομα στο διαβατήριο ή την ταυτότητα θα πρέπει να ταιριάζει με το όνομα που αναγράφεται στην FXCM αίτησή σας.