@
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πόσους λογαριασμούς μπορώ να ανοίξω με την FXCM;

Μπορείτε να διατηρείτε μέχρι ένα μέγιστο αριθμό ενεργών λογαριασμών. Για να υποβάλετε αίτημα για άνοιγμα επιπλέον λογαριασμών, επισκεφθείτε το www.MyFXCM.com.