@
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Συχνότερες Ερωτήσεις:

  1. Ποιο είναι το τρέχον επίπεδο υπηρεσιών της FXCM, δεδομένου του COVID-19;
  2. Πώς μπορώ να καταθέσω χρήματα στον λογαριασμό μου;
  3. Τι είδος εγγράφων μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικό κατοικίας;
  4. Τι μπορώ να χρησιμοποιήσω ως έγγραφο πιστοποίησης ταυτότητας με φωτογραφία;
  5. Ποιος είναι ο πιο γρήγορος τρόπος για το άνοιγμα ενός live λογαριασμού;
  6. Πώς μπορώ να αντιμετωπίσω το σφάλμα, "Λάθος όνομα χρήστη ή κωδικός πρόσβασης";
  7. Oil - Σημαντικές Πληροφορίες
  8. Ποιες είναι οι τρέχουσες απαιτήσεις περιθωρίου;