Συχνότερες Ερωτήσεις:

  1. Τι περιορισμοί υπάρχουν σε αυτή την φάση λόγω των τρεχουσών συνθηκών στις αγορές;
  2. Ποιο είναι το τρέχον επίπεδο υπηρεσιών της FXCM, δεδομένου του COVID-19;
  3. Γιατί τα CFDs Δεικτών όπως ο SPX500 εμφανίζουν τελευταία διακοπές στις ανανεώσεις;
  4. Πότε ενεργοποιούνται τα MWCB;
  5. Ποιες είναι οι τρέχουσες απαιτήσεις περιθωρίου;